Wszystkie nasze stabilizatory opracowane zostały do świec. Chronią świece, jak również ich części składowe: barwniki, aromaty i woski przed działaniem światła, wysoką temperaturą i reakcjami chemicznymi podczas procesu produkcyjnego i po jego zakończeniu.

Stabilizatory różnią się od siebie zakresem użycia i składem.

Ponadto na zapytanie opracowujemy indywidualne mieszanki do specjalnych aplikacji lub konkretnych barwników, aromatów i wosków.

ProduktOchrona przed światłemOchrona przed reakcjami chemicznymi/ wysoką temperaturąZastosowanie
Proszek – pojedyncze składniki
CS 100 X   Ochrona UV-A
CS 209 X   Ochrona UV-B
Proszek - mieszanki
CS 7000 X X Świece z aromatem, Świece bez aromatu
CS 7070 X X Woski, Znicze, Świezca podgrzewacz
Płynne mieszanki
CS 30 X X Świece z aromatem

 

 

Rodzaje stabilizatorów

Absorbent UV

Światło składa się z fal o różnej długości. Zawarta w nim energia może atakować części składowe świec i je niszczyć. W celu ochrony świec przed działaniem światła sklepowego czy promieni UV stosowane są absorbenty UV. Chemikalia te pochłaniają wysokoenergetyczne promieniowanie UV i oddają je w postaci ciepła. W ten sposób zapobiega się uszkodzeniu świecy i jej składników przed energią świetlną, co prowadzi do żółknięcia lub blaknięcia świec.

Antyutleniacze

Najczęściej do produkcji świec używany jest wosk w postaci płynnej. Wosk ten jest transportowany, składowany i używany przy produkcji świec pozostając pod wpływem wysokiej temperatury. Woski w pełni rafinowane są bardzo odporne na działanie wysokiej temperatury. Z kolei barwniki, aromaty i woski częściowo rafinowane są mniej odporne na wysoką temperaturę i mogą być łatwo uszkodzone podczas transportu i w czasie produkcji.

Antyutleniacze są używane w celu spowolnienia procesu utleniania barwników, aromatów i wosków. Dlatego też większość naszych mieszanek stabilizatorów zawiera w sobie antyutleniacze.

HALS (Hindered Amine Light Stabilizers)

Na pierwszym etapie przez działanie rodnika lub hydroperoksydu aktywowany zostaje HALS, przy czym on sam staje się rodnikiem.

W ten sposób powstały rodnik jest następnie w stanie wyłapać i zniszczyć kolejno powstawające rodniki. Powstaje cząsteczka stabilna chemicznie. HALS nie jest zużywany, lecz ciągle odnawiany.

powered by webEdition CMS