Test odporności na światło

Trwałość barw świec jest ważnym kryterium jakościowym dla producenta, ponieważ ich zmiany prowadzić mogą do obniżenia wartości oraz do reklamacji. Nie każdy zakład produkcyjny posiada wymagane wyposażenie i doświadczenie do samodzielnego przeprowadzania testów.

Protection Chemicals opracowało specjalne komory świetlne w celu wydawania w krótkim czasie opini o odporności świec na działanie światła. W wielu przypadkach oprócz gotowych świec badane  są również wszystkie surowce (barwnik, aromat i wosk) i następnie oceniane przez doświadczony personel.

Zalecenia

Po zakończonych testach odporności na światło i temperaturę wyniki przedstawiane są i omawiane z klientem. Przy tym zalecamy użycie stabilizatora, który będzie najskuteczniejszy oraz najbardziej ekonomiczny w użyciu.

W celu zaoferowania naszym klientom odpowiedniego rozwiązania sprawdzamy również, czy poprzez zmianę barwnika lub aromatu można osiągnąć poprawę odporności na działanie światła i temperatury.

Stabilizatory występują w formie proszku lub płynu. W większości przypadków forma proszku ma wiecej zalet, gdyż jest skuteczniejsza i tańsza niż forma płynna.

Indywidualne opracowanie

Większość naszych stabilizatorów to mieszanki pochłaniaczy UV i antyutleniaczy. Stabilizatory różnią się od siebie spektrum absorbcji fal świetlnych oraz składem antyutleniaczy. Bazując na wielu testach  określone stabilizatory wykazały się dużą skutecznością i są używane przez naszych klientów na całym świecie.

Jednakże w szczególnych przypadkach w celu rozwiązania konkretnego problemu ze stabilizacją wosku lub aromatu opracowujemy również nowe indywidualne mieszanki.

powered by webEdition CMS