Oświadczenie dotyczące ochrony danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe wskazówki zawierają informacje, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe te wszystkie dane, na podstawie których można zidentyfikować osobę. Wyczerpujące informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w naszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych znajdującym się pod tym tekstem.

Zbieranie danych na stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych na stronie internetowej zajmuje się administrator strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce strony internetowej.

W jaki sposób zbieramy dane?

Po pierwsze dane są przekazywane przez same osoby zainteresowane. Są to np. dane wpisywane w formularzu kontaktowe.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy IT przy wejściach na naszą stronę internetową. Są to przede wszystkim informacje natury technicznej (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Te dane są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest pobierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkownika.

Jakie prawa masz w stosunku do swoich danych?

Masz prawo do uzyskania w każdej chwili bezpłatnej informacji o źródle, odbiorcy i celu zbierania Twoich danych osobowych. Ponadto masz prawo do żądania skorygowania, zablokowania lub usunięcia danych. W tej sprawie oraz w przypadku pytań związanych z ochroną danych możesz zawsze skontaktować się pod adresem podanym w stopce. Ponadto przysługuje Ci prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego.

Masz także prawo w określonych warunkach do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły znajdziesz w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej może być prowadzona analiza statystyczna Twojego zachowania w internecie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analizujących. Analiza zachowania w sieci odbywa się z reguły z zachowaniem anonimowości; zachowanie w sieci nie prowadzi do identyfikacji osoby. Możesz nie zgodzić się na taką analizę lub jej zapobiec przez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

Możesz nie wyrazić zgody na taką analizę. O możliwościach niewyrażenia zgody poinformujemy w tym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

 

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy stron internetowych traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem.

Podczas odwiedzi tej strony internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe te wszystkie dane, na podstawie których można zidentyfikować osobę. Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Informuje ono także, jak i w jakim celu to się odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. przy komunikowaniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Kompletne zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwe.

 

Informacja o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Protection Chemicals GmbH & CO. KG
Industriestr. 104
66802 Überherrn / Niemcy

Telefon: +49 6836 9198 0
E-Mail:

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami decyduje o przetwarzaniu danych osobowych (np. nazwisk, adresów poczty elektronicznej itp.).

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych może odbyć się tylko po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody. Udzieloną już zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Wystarczy przesłanie nam zwykłej informacji mailem. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

 

Prawo sprzeciwu wobec zbierania danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 DSGVO)

Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litera e lub f DSGVO, masz w każdym czasie prawo z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; dotyczy to także profilowania opierającego się na tych postanowieniach. Podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie, podane są w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych. Gdy zostanie złożony sprzeciw, przerywamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie udokumentować konieczne, wymagające ochrony powody przetwarzania danych przeważające Twój interes, prawo i wolności bądź jeśli przetwarzanie danych służy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO).

Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w każdym czasie złożyć sprzeciw wobec przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych do tych celów; dotyczy to także profilowania, jeśli jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Po złożeniu sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już używane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 DSGVO).

 

Prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego

W przypadku naruszenia DSGVO osoba zainteresowana ma prawo złożenia skargo do właściwego organu nadzorującego, w szczególności w kraju członkowskim swojego miejsca stałego pobytu, pracy lub miejsca podejrzewanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od innych administracyjnych i sądowych nakazów prawnych.

 

Prawo do możliwości przenoszenia danych

Masz prawo do żądania przekazania Tobie lub osobie trzeciej w popularnym, możliwym do maszynowego odczytu formacie danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w sposób zautomatyzowany w ramach realizacji umowy. Żądanie bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu zostanie zrealizowane tylko wtedy, jeśli będzie to możliwe technicznie.

 

Kodowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz dla ochrony transmisji poufnych treści, jak np. wysyłanych do nas jako użytkownika strony zamówienia zamówień i zapytań, stosowane jest szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w pasku adresu przeglądarki “http://” zamienia się na “https://” i pojawia się symbol kłódki.

Gdy kodowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane przesyłane nam przez Ciebie, nie mogą być czytane przez osoby trzecie.

 

Informacja, blokada, usunięcie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawa masz w każdym czasie prawo do bezpłatnej informacji o zebranych Twoich danych osobowych, ich źródle, odbiorcy oraz celu ich przetwarzania a także do ich ew. korekty, zablokowania i usunięcia. W tej sprawie oraz w przypadku innych pytań związanych z ochroną danych możesz zawsze skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo w określonych warunkach do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tej sprawie możesz w każdym czasie skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • •Jeśli poddaje się w wątpliwość poprawność zebranych przez nas danych, z reguły potrzebujemy czasu na sprawdzenie tego. Na czas sprawdzania masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • •Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało/odbywa się w sposób bezprawny, możesz zamiast usunięcia zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • •Gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych a Tobie są one potrzebne do realizacji, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • •Jeśli został złożony sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO, musi być rozważony Twój i nasz interes. Do czasu ustalenia, czyj interes przeważa, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Po ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych mogą one być przetwarzane - abstrahując od ich przechowywania - tylko za Twoją zgodą lub do dochodzenia, realizacji albo obrony roszczeń prawnych bądź do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo też z powodów istotnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego.

 

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Ustawowo wymagany pełnomocnik ds. ochrony danych

Dla naszego przedsiębiorstwa powołaliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych.

Denis Nicola

Co. SICON GmbH

Zeppelinstraße 4

D-66740 Saarlouis

Telefon: +49 6831 122411

E-Mail:

 

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe używają czasami plików nazywanych cookies [ciasteczka]. Ciasteczka nie czynią żadnych szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Pomagają one w stworzeniu oferty bardziej dostosowanej do użytkownika, efektywniejszej i bezpieczniejszej. Ciasteczka to mała pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas ciasteczek, to tzw. ”Session-Cookies”. Są one automatycznie usuwane przy wyjściu z naszej strony internetowej. Inne ciasteczka pozostają na komputerze do czasu ich usunięcia. Te ciasteczka pozwalają nam na rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.

Można ustawić przeglądarkę w taki sposób, że będzie informowała o odebraniu ciasteczek a użytkownik zezwala na nie tylko w pojedynczych przypadkach, że zapisywanie ciasteczek będzie dopuszczone tylko z określonych przypadkach albo wcale a także w taki sposób, że ciasteczka będą automatycznie usuwane przy zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Ciasteczka niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji drogą elektroniczną lub do udostępnienia określonej, pożądanej przez Ciebie funkcji (np. funkcja koszyka), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f DSGVO. Administrator strony internetowej m uzasadniony interes w zapisywaniu ciasteczek w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeśli zapisywane są inne ciasteczka (np. ciasteczka do analizy zachowania w internecie), są one osobno omówione w niniejszym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

 

Pliki dzienników serwera

Administrator stron internetowych zbiera i gromadzi automatycznie informacje w tzw. plikach dzienników serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to następujące informacje:

  • •typ i wersja przeglądarki
  • •używany system operacyjny
  • •referrer URL
  • •nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście na stronę
  • •godzina zapytania serwera
  • •adres IP

Nie jest dokonywane łączenie tych danych z innymi źródłami danych.

Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym udostępnianiu oraz optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu musi gromadzić pliki dzienników serwera.

 

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania nam zapytania przez formularz kontaktowy wpisane tam informacje włącznie z podanymi danymi kontaktowymi są przez nas gromadzone w celu opracowania zapytania na wypadek, gdyby pojawiły się dodatkowe pytania. Bez Twojej zgody nie przekazujemy tych danych dalej.

Tym samym przetwarzanie danych wpisanych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę taką możesz wycofać w każdej chwili. Wystarczy przesłanie nam zwykłej informacji mailem. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym pozostają u nas do chwili, aż zażądasz ich usunięcia, wycofasz swoją zgodę na ich gromadzenie lub zniknie cel gromadzenia tych danych (np. po zakończeniu opracowywania Twojego zapytania). Nie narusza to obowiązujących przepisów prawa - w szczególności okresów przechowywania.

 

Rejestracja na stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z jej dodatkowych funkcji. Podane podczas rejestracji dane wykorzystujemy wyłącznie do celów skorzystania z określonej usługi lub funkcji, do której użytkownik się zarejestrował. Pojawiające się podczas rejestracji dane obowiązkowe muszą być podane kompletnie. W przeciwnym wypadku rejestracja zostanie odrzucona.

W przypadku istotnych zmian np. w zakresie oferty lub w przypadku zmian niezbędnych ze względów technicznych korzystamy z adresu mailowego podanego przy rejestracji, aby tą drogą przekazać te informacje.

Przetwarzanie danych podanych w trakcie rejestracji odbywa się wyłącznie a podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Udzieloną zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Wystarczy przesłanie nam zwykłej informacji mailem. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

Dane zebrane podczas rejestracji są przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie a następnie są usuwane. Nie narusza to ustawowo określonych okresów przechowywania.

 

5. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

Dla zachowania jednolitości czcionek na stronie stosowane są tzw. Web Fonts udostępniane przez Google. Przy otwieraniu strony przeglądarka ładuje niezbędne Web Fonts do pamięci cache przeglądarki, a testy i kroje czcionek mogły być poprawnie wyświetlane.

W tym celu przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informację, że z Twojego adresu IP została otwarta nasza strona internetowa. Korzystanie z Google Web Fonts umożliwia jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, stosowana jest standardowa czcionka komputera.

Bliższe informacje o Google Web Fonts znajdują się na stroniehttps://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu Google dotyczącym ochrony danych: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Mapy Google

Ta strona poprzez API korzysta z usługi Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Te informacje z reguły są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony internetowej nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w uzasadnionym interesie w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia odnalezienia podanych przez nas na stronie internetowej miejsc. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji o postępowanie z danymi użytkowników znajduje się w oświadczeniu Google dotyczącym ochrony danych: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

powered by webEdition CMS